1. Home
  2. Riešenia
  3. Solutions Smart Bridge

Solutions Smart Bridge

SENCO Smart Bridge bol vyvinutý pre výrobcov prefabrikovaných panelov, ktorých cieľom je zlepšenie ich výrobného procesu, kvality výrobkov a ergonómie. Smart Bridge zvyšuje produktivitu výroby bez straty flexibility a bez potreby navyšovania mzdových nákladov.

 

Použitím SENCO Smart Bridge je možné dosiahnuť vysokú návratnosť investícií, ktorá je kratšia ako jeden rok a použitím rôzneho spojovacieho materiálu je možné návratnosť investície ešte skrátiť. Modulárny dizajn umožňuje ľahkú inštaláciu mosta do existujúcich výrobných liniek v priebehu niekoľkých hodín.

Most, ktorý je ovládateľný iba jednou osobou, ponúka veľkú mieru flexibility tým, že eliminuje potrebu drahého a zložitého softvéru riadiaceho programu. Jedna osoba môže vykonávať prácu dvoch ľudí naraz. Diaľkovým nastreľovaním spojovacieho materiálu Smart Bridge vytvára bezpečnejšie pracovné prostredie a znižuje námahu obsluhy, pretože je eliminovaná potreba stúpania a načahovania sa po paneloch.

Menu