Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V, so sídlom na Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, Holandsko, je zodpovedná za spracovanie osobných údajov, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Zaobchádzanie a uchovávanie týchto osobných údajov sa vykonáva bezpečne a s čo najväčšou opatrnosťou. Týmto spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA dodržiava Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

Kontaktné údaje:
KYOCERA SENCO EMEA B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad
Holandsko
+31 (0)320 295 575

Osobné údaje
KYOCERA SENCO EMEA B.V. spracováva vaše osobné údaje, pretože využívate naše služby alebo nám sami poskytujete svoje údaje. Prehľad osobných údajov, ktoré spracovávame:
– Meno a priezvisko
– Pohlavie
– Adresa
– Telefónne číslo
– E-mailová adresa
– Podrobnosti o vašej aktivite na našej internetovej stránke
– Typ internetového prehliadača a zariadenia

Internetová stránka spoločnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V. obsahuje odkazy na iné internetové stránky, ktoré nie sú súčasťou domény KYOCERA SENCO EMEA B.V. Tieto odkazy sú uvedené iba ako informácia pre používateľov našej stránky. Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. nezodpovedá ani neručí za obsah iných internetových stránok ani za ochranu osobných údajov na týchto stránkach.

Špeciálne alebo citlivé osobné údaje
Zámerom našej internetovej stránky alebo služby nie je zhromažďovanie údajov o návštevníkoch internetovej stránky mladších ako 16 rokov, ak nemajú povolenie od rodiča alebo zákonného zástupcu. Nedokážeme však kontrolovať, či má návštevník stránky viac ako 16 rokov. Preto odporúčame rodičom, aby sa zapájali do online aktivít svojich detí, a zabránili tak zhromažďovaniu údajov o deťoch bez povolenia rodiča. Ak si myslíte, že sme zhromaždili osobné údaje neplnoletej osoby bez takého povolenia, kontaktujte nás na privacy@kyocera-senco.eu a tieto informácie vymažeme.

S akým cieľom a na základe čoho spracovávame vaše osobné údaje
KYOCERA SENCO EMEA B.V. spracováva vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
– odosielať náš elektronický bulletin a reklamnú brožúru
– zatelefonovať vám alebo poslať e-mail, ak je to nevyhnutné pri poskytovaní našich služieb
– informovať vás o zmenách v našich službách a produktoch
– spravovať, udržiavať v prevádzke a vylepšovať našu internetovú stránku

Pred zhromaždením, spracovaním a použitím vašich osobných údajov na horeuvedené účely vás požiadame o povolenie, ak to bude zo zákona potrebné. V prípade, že váš súhlas neposkytnete, je možné, že určité služby nebudete môcť používať. V prípade, že budeme chcieť používať vaše osobné údaje na nový alebo iný účel, budeme vás informovať aj o tejto skutočnosti. Vaše údaje budú potom použité takýmto iným spôsobom iba v prípade, že to vyžaduje alebo povoľuje príslušný zákon, alebo ak ste poskytli váš súhlas.

Automatizované rozhodovanie
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. nerozhoduje na základe automatického spracovania o veciach, ktoré môžu mať pre osoby významné dôsledky. Týka sa to rozhodnutí prijatých počítačovými programami alebo systémami bez akejkoľvek účasti skutočnej osoby (napríklad zamestnanca/-kyne spoločnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V.).

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. si neponechá vaše osobné údaje dlhšie, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli vaše údaje zhromaždené. Pre nasledujúce kategórie osobných údajov udržujeme nasledujúce doby ich uchovávania:

Kontaktný formulár:
Ak vyplníte formulár na internetovej stránke alebo nám zašlete e-mail – v závislosti od povahy formulára alebo obsahu e-mailu – údaje, ktoré nám odošlete budu uchovávané po dobu potrebnú na našu odpoveď alebo vybavenie danej záležitosti.

Google Analytics:
Na zaznamenanie všeobecných údajov o návštevách využívame Google Analytics. Tieto údaje sa následne používajú na štatistické analýzy správania návštev a klikania na internetovej stránke a umožňujú nám optimalizovať fungovanie internetovej stránky. Službu Google Analytics sme tiež nastavili tak, aby zohľadňovala ochranu súkromných údajov, takže IP adresy sú anonymizované a údaje sa odosielajú cez zabezpečené pripojenie.

So spoločnosťou Google sme uzavreli dohodu o spracovaní. Štatistické údaje sa prenášajú do spoločnosti Google, ktorá uchováva údaje na serveroch v Európe a Spojených štátoch amerických. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google a v osobitných pravidlách ochrany osobných údajov služby Google Analytics. Informácie o tom, ako spoločnosť Google dodržuje zásady GDPR, nájdete na rôznych stránkach, ako je Google Cloud a GDPR a stránkach o tom, čo spoločnosť Google robí v súvislosti s ochranou údajov.

Spoločnosť Google využíva tieto informácie na sledovanie toho, ako sa naša internetová stránka používa, na základe čoho je schopná poskytnúť nám o internetovej stránke správy a ponúknuť spoločnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V. ako inzerentovi informácie o efektivite našich kampaní. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť tretím stranám v prípade, že to vyžaduje zákon, alebo ak tieto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Túto skutočnosť nevieme ovplyvniť.

Chceli by sme upriamiť vašu pozornosť predovšetkým na skutočnosť, že tieto údaje spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. nedokáže vysledovať naspäť k vám ako osobe alebo jednotlivcovi, okrem situácií, kedy sa identifikujete ako osoba prostredníctvom jedného z našich formulárov na internetovej stránke. Môže sa to týkať napríklad prípadu, keď zadáte svoju e-mailovú adresu pri prihlasovaní k informačnému spravodaju alebo pri využívaní internetového formulára. V takých prípadoch môže byť vaše správanie počas návštevy internetovej stránky spojené s vami zadanými údajmi.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. poskytuje údaje tretím stranám iba v prípade, že je to nevyhnutné na dodržiavanie našej vzájomnej dohody s vami, alebo na dodržiavanie povinnosti vyplývajúcej zo zákona.

Súbory cookie alebo podobné techniky
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. využíva súbory cookie na analýzu pohybu na našej internetovej stránke, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a personalizáciu reklám. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý je uložený vo vašom počítači, tablete alebo smartfóne pri prvej návšteve internetovej stránky. Súbor cookie často obsahuje cookie ID, čo je jedinečný identifikátor súboru cookie. To umožňuje internetovým stránkam rozoznávať jednotlivcov a pamätať si ich preferencie. Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. používa tri typy súborov cookie:

  1. Funkčné súbory cookie. Tieto súbory cookie zaisťujú, že internetová stránka pracuje správne a ukladajú informácie, ako sú nastavenia preferencií, a umožňujú nám tiež optimalizovať našu internetovú stránku.
  2. Analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nám pomáhajú lepšie pochopiť to, ako dobre naša internetová stránka funguje. Využívaním spoločností tretej strany dokážeme odmerať, ktoré stránky na našej internetovej stránke sú navštevované, a ako často alebo ktoré prvky na našej internetovej stránke fungujú lepšie. Tieto informácie využívame na zlepšovanie našej internetovej stránky. Keďže tieto informácie sa nevyužívajú na vytváranie osobných profilov a neporušujú vaše súkromie, nie sme povinní v ich prípade žiadať povolenie.
  3. Sledovacie súbory cookie. Tieto súbory cookie sa používajú na meranie efektívnosti našich online reklamných kampaní a zobrazujú vám viac personalizovanú reklamu na základe vašich predchádzajúcich návštev našej internetovej stránky. Pomáha nám to tiež lepšie pochopiť používateľov a ich správanie na našej internetovej stránke. Každá tretia strana (t. j. Facebook/Hubspot), ktorá sa na tieto súbory cookie využíva, má svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, z ktorých sa dozviete, ako tieto údaje využívajú.

Pomocou tlačidla „My settings“ (Moje nastavenia), ktoré je nižšie, môžete zobraziť nastavenia súborov cookie a zmeniť svoje preferencie.

Ak si neželáte, aby spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. zhromažďovala akékoľvek súbory cookie, môžete ich zablokovať aktivovaním nastavení na vašom prehliadači, ktoré vám umožnia odmietnuť nastavenie všetkých alebo niektorých súborov cookie. Tým však môžete ovplyvniť prístupnosť našej internetovej stránky, pretože niektoré súbory cookie sú potrebné na zobrazenie určitých informácií.

Ako zabezpečujeme vaše osobné údaje
KYOCERA SENCO EMEA B.V. berie ochranu vašich údajov veľmi vážne a prijíma príslušné opatrenia na prevenciu proti zneužitiu, strate, neoprávnenému prístupu, nežiadúcemu zverejneniu a neoprávneným zmenám. Ak si myslíte, že vaše údaje nie sú dostatočne zabezpečené alebo existuje podozrenie, že boli zneužité, kontaktujte nás na privacy@kyocera-senco.eu.

Prístup, oprava alebo vymazanie údajov
Máte právo na prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov. Máte tiež právo odvolať svoje povolenie na spracovanie vašich údajov alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou KYOCERA SENCO EMEA B.V. a máte právo na odovzdanie vašich údajov. Znamená to, že môžete požiadať o odoslanie osobných údajov, ktoré o vás máme uchované v počítačovom súbore, vám alebo inej vami určenej organizácii. Môžete požiadať o prístup, opravu, vymazanie alebo odovzdanie vašich osobných údajov alebo odvolanie vášho povolenia alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na privacy@kyocera-senco.eu. Na vašu žiadosť odpovieme hneď, ako to bude možné, najneskôr však do štyroch týždňov. Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. by takisto rada zdôraznila, že máte právo podať sťažnosť národnému regulačnému orgánu, Holandskému úradu na ochranu údajov, prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne navštevovať tieto stránky a sledovať vykonané zmeny. V prípade, že spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. zavedie dôležitú zmenu, ktorá ovplyvňuje spôsob spracovania vašich osobných údajov, oznámime túto skutočnosť uverejnením správy na našej internetovej stránke.

Uverejnenie: 25. 05. 2018
Posledná úprava: 28. 01. 2021

Menu