Smart Bridge

SENCO Smart Bridge bol vyvinutý pre výrobcov prefabrikovaných panelov, ktorých cieľom je zlepšenie ich výrobného procesu, kvality výrobkov a ergonómie. Smart Bridge zvyšuje produktivitu výroby bez straty flexibility a bez potreby navyšovania mzdových nákladov.

Smart BoardMaster

Smart BoardMaster je vybavený programovateľným PLC pre presné krátke a dlhé rozostupy sponiek vrátane rýchlej zmeny týchto rozostupov. Rozostup je možné voľne nastaviť od 30 mm s krokmi po 5 mm. Laserové vedenie pre optické vedenie sponiek zaisťuje optimálne umiestnenie sponiek. S teleskopickým ramenom sa dosahuje vysoký komfort obsluhy.

Smart BoardFixer

Smart BoardFixer je ideálnym nástrojom na zlepšenie kvality a ergonómie v produkčnom prostredí s dokonale vyrovnanými rozostupmi vo vzdialenosti od 85 mm do 170 mm. Aplikácia Smart BoardFixer, ktorú ovláda iba jedna osoba z bočnej strany panelu, je vedená pozdĺž okraja panelu a nastreluje klince alebo spony v nastavených rozostupoch bez toho, aby bolo potrebné liezť alebo sa naťahovať cez platňu/panel.

Menu